การปล่อยวาง ช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ปล่อยวาง

การปล่อยวาง ช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ยึดติดกับสิ่งรอบข้าง

การปล่อยวาง หมายถึง การละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ยึดติด ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หรือเป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เลือกที่จะไม่ทำ ปล่อยวาง ธรรมะ หรือการที่เรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้านหรือพยายามเปลี่ยนแปลงมัน

ปล่อยวางคือ ทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต เพราะจะช่วยให้เรามีความสุขและลดความเครียดลงได้ เมื่อเราปล่อยวางได้ เราก็จะไม่ต้องกังวลหรือจมอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เราจึงสามารถโฟกัสกับปัจจุบันและใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ

ประโยชน์ของการปล่อยวาง

การปล่อยวางที่แท้จริง มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

  • ลดความเครียด เมื่อเราปล่อยวางได้ เราจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
  • ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น เมื่อเราปล่อยวางความยึดติดได้ เราก็จะมองเห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตมากขึ้นและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่
  • ช่วยให้เราคิดและตัดสินใจได้ดีขึ้น เมื่อเราปล่อยวางอคติและความคิดลบๆ เราก็จะสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีสติและรอบคอบมากขึ้น
  • ช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคได้ ฟังธรรมะปล่อยวาง เมื่อเราปล่อยวางความล้มเหลวและความผิดหวัง เราก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและเดินหน้าต่อไปได้

วิธีฝึกการปล่อยวาง ปล่อยวางได้ใจเป็นสุข

1. ยอมรับความจริง

สิ่งแรกที่ต้องทำคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี เมื่อเรายอมรับความจริงได้ เราก็จะไม่ต้องต่อต้านหรือพยายามเปลี่ยนแปลงมัน ตัวอย่างเช่น หากเราทำผิดพลาดหรือล้มเหลว เราก็ควรยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน แทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดและโทษตัวเอง

2. ฝึกสติ

การฝึกสติจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันและมองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างเป็นกลางมากขึ้น ส่งผลให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น การฝึกสติสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม หรือการสังเกตลมหายใจของเรา

3. ให้อภัย

การให้อภัยจะช่วยให้เราปล่อยวางความโกรธ ความเกลียดชัง และความรู้สึกด้านลบต่างๆ ที่เรามีต่อผู้อื่น การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและปล่อยวางความโกรธและความเกลียดชังที่มีต่ออีกฝ่าย การให้อภัยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเขียนจดหมายขอโทษหรือการให้อภัยผู้อื่นอย่างเงียบๆ

4. ทำใจดีกับตัวเอง

เมื่อเราทำผิดพลาดหรือล้มเหลว ก็ให้อภัยตัวเองและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น การทำใจดีกับตัวเองจะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองและปล่อยวางความผิดพลาดหรือความผิดหวังต่างๆ

5. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

การปล่อยวางเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นจากการปล่อยวางสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น ปล่อยวางความกังวลเรื่องอนาคต ปล่อยวางความยึดติดกับสิ่งต่างๆ หรือปล่อยวางความรู้สึกด้านลบต่างๆ เมื่อเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ เราก็จะมีความสุขและลดความเครียดลงได้

ตัวอย่าง วิธีปล่อยวาง

  • ปล่อยวางความกังวลเรื่องอนาคต

เมื่อเรากังวลเรื่องอนาคต เราก็จะไม่สามารถโฟกัสกับปัจจุบันได้ วิธีการปล่อยวางความกังวลเรื่องอนาคต เช่น ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และวางแผนอย่างรอบคอบ ยอมรับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถทำได้ในปัจจุบัน

  • ปล่อยวางความยึดติดกับสิ่งต่างๆ

ความยึดติดทำให้เรารู้สึกไม่พอใจและเสียใจเมื่อสิ่งนั้นๆ หายไป วิธีการปล่อยวางความยึดติด เช่น ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ และชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ ยอมรับความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง

  • ปล่อยวางความรู้สึกด้านลบต่างๆ

ความรู้สึกด้านลบ เช่น ความโกรธ ความเศร้า ความกลัว ล้วนเป็นสิ่งปกติ แต่หากเรายึดติดอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้ ก็จะทำให้เราทุกข์ทรมาน วิธีการปล่อยวางความรู้สึกด้านลบ เช่น ยอมรับและเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบ และหาวิธีจัดการกับความรู้สึกด้านลบอย่างเหมาะสม

การปล่อยวางเป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและลดความเครียดลงได้ ลองฝึกฝนการปล่อยวางกันดู เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น ปล่อยวางความกังวลเรื่องอนาคต ปล่อยวางความยึดติดกับสิ่งต่างๆ หรือปล่อยวางความรู้สึกด้านลบต่างๆ เมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะสามารถปล่อยวางได้ดีขึ้น

Credit by : https://seritalks.com/