วันพระ 2566 ปฏิทินวันพระ ดูวันทำบุญ

วันพระ 2566

วันพระ 2566 รวมปฏิทินวันพระทั้งปี ปฏิทิน 2566 วันพระ

วันพระ 2566 บทความนี้จะเป็นการดู ปฏิทินวันพระ 2566 จะเป็นปีตามปฏิทินพระพุทธศาสนา และปีที่นับตามปฏิทินไทยโบราณ (ปฏิทินสุราษฎร์) สำหรับ ปฏิทินพระพุทธศาสนา ปี 2566 จะเป็นปีที่ต่างจากปฏิทินทางการที่ใช้ในส่วนมากของโลก เนื่องจากมันนับตามปฏิทินพระพุทธศาสนาซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างจากปฏิทินทางการ (ปฏิทินเกร๊กอเรียนหรือปฏิทินโรมัน) และปฏิทินสุราษฎร์ที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันมักนับตามปีของพระพุทธศาสนา

วันพระ 2566

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/190230

วันพระ ตามพุทธศาสนา

วันพระ คือ วันที่บูชาและปฏิบัติพิธีตามศีลธรรมในพุทธศาสนา มีรากกำเนิดมาจากสมัยพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธ ได้เรียนรู้เรื่องราวของนักบวชนอนุสาวรีย์นอกศาสนา และจึงประชุมและสืบเนื่องคำสอนตามความเชื่อทุกวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำ เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ส่วนพุทธศาสนิกชนจะจัดพิธีบูชาและกิจกรรมศาสนาในวันพระที่เกิดขึ้นเดือนละ 4 ครั้ง ตามปฏิทินจันทรคติ

 1. วันขึ้น 8 ค่ำ
 2. วันขึ้น 15 ค่ำ (เรียกวันนี้วันเพ็ญ)
 3. วันแรม 8 ค่ำ
 4. วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด จะถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

นับถือวันพระเป็นวันสำคัญทางศาสนาและสิริมงคลที่ควรจะมีกิจกรรมบูชา การฟัง ธรรมะสอนใจ และการถือศีล นอกจากนี้ยังเรียกให้งดกิจกรรมที่เป็นบาปต่าง ๆ ในวันพระด้วย ดังนั้น แต่ละเดือนควรตรวจสอบวันพระที่ตรงกับปฏิทินเพื่อเข้าใจวันที่สำคัญในแต่ละเดือนของปีนั้น ๆ และปฏิบัติตามศีลธรรมในวันพระนั้น ๆ ตามความเชื่อของศาสนาพุทธศาสนา

วันพระ ปี 2566 วันพระ2566 แบบดูง่าย ไล่ตามเดือนสำหรับคนที่ต้องการวางแผนทำบุญ

วันพระมกราคม 2566

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
 • วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 2  
 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

วันพระกุมภาพันธ์ 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
 • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 3
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 3
 • วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

วันพระมีนาคม 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
 • วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 4
 • วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

วันพระเมษายน 2566

 • วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 5
 • วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

วันพระพฤษภาคม 2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

วันพระมิถุนายน 2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

วันพระกรกฎาคม 2566

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

วันพระสิงหาคม 2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

วันพระกันยายน 2566

 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

วันพระตุลาคม 2566

 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

วันพระพฤศจิกายน 2566

 • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือน 11
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันพระธันวาคม 2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

Add Your Heading Text Here

ขอบคุณบทความเพิ่มเติมจาก : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/190230

อ่านบทความเรื่องอื่น : หลวงปู่ทวด

Credit by : https://seritalks.com/