วันพระ 2567 ปฏิทินวันพระ 2567

วันพระ 2567

วันพระ 2567 ปฏิทินวันพระ 2567 วางแผนทำบุญ ดูวันพระตลอดทั้งปี

วันพระ 2567 ดูวันพระตลอดทั้งปี 2567 สามารถใช้ในการวางแผนทำบุญ ดูวันพระล่วงหน้า เตรียมตัวใช้วันหยุด ทำบุญ เสริมดวง เสริมบารมี วันพระ2567 มีวันไหนบ้างสามารถดูได้จากบทความของเราได้เลย บทความที่รวบรวม วันพระ67 ไว้ตลอดทั้งปี เพื่อให้สะดวกต่อทุกท่าน

วันพระ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

วันพระ เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันเพ็ญและวันข้างแรม 8 ค่ำ ของทุกเดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันสำหรับชาวพุทธที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฟังธรรมเทศนา เจริญภาวนา และทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า และพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์

วันพระตามปฏิทินจันทรคติไทย

วันพระตามปฏิทินจันทรคติไทย แบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันเพ็ญและวันข้างแรม 8 ค่ำ ของทุกเดือน วันเพ็ญเรียกว่า “วันพระขึ้น” หรือ “วันพระข้างขึ้น” และวันข้างแรม 8 ค่ำ เรียกว่า “วันพระแรม” หรือ “วันพระข้างแรม”

วันพระตามปฏิทินสุริยคติไทย

วันพระตามปฏิทินสุริยคติไทย ตรงกับวันเพ็ญและวันข้างแรม 8 ค่ำ ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนที่มีเดือนอธิกมาส ตรงกับวันเพ็ญและวันข้างแรม 15 ค่ำ และ 14 ค่ำ ของเดือนอธิกมาส

การทำบุญในวันพระ

การทำบุญในวันพระเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานของชาวพุทธ การทำบุญในวันพระนั้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตักบาตร การฟังธรรมเทศนา ธรรมะสอนใจ การเจริญภาวนา การเวียนเทียน การถวายสังฆทาน เป็นต้น

การทำบุญในวันพระนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์แล้ว ยังเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ และเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้แก่ตนเองอีกด้วย

ปฏิทิน 2567 วันพระ

รวมวันพระตลอดปี 2567 ปฏิทิน วันพระ สามารถดูได้ตามข้างล่างนี้เลย

วันพระ มกราคม 2567

  • พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 1

  • พุธที่ 10 มกราคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 1

  • พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2

  • พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2

วันพระ กุมภาพันธ์ 2567

  • ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 2

  • ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 2

  • เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

  • เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)

วันพระ มีนาคม 2567

  • อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 3

  • เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 3

  • อาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

  • อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

วันพระ เมษายน 2567

  • จันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 4

  • จันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 4

  • อังคารที่ 16 เมษายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

  • อังคารที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

วันพระ พฤษภาคม 2567

  • พุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 5

  • อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 5

  • พุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

  • พุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)

  • พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (วันอัฏฐมีบูชา)

วันพระ มิถุนายน 2567

  • พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 6

  • ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

  • ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

  • เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 7

วันพระ กรกฎาคม 2567

  • ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 7

  • เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

  • เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา)

  • อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (วันเข้าพรรษา)

  • อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 8

วันพระ สิงหาคม 2567

  • อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 8

  • จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9

  • จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

  • อังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 9

วันพระ กันยายน 2567

  • จันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 9

  • อังคารที่ 10 กันยายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10

  • อังคารที่ 17 กันยายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

  • พุธที่ 25 กันยายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 10

วันพระ ตุลาคม 2567

  • พุธที่ 2 ตุลาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 10

  • พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11

  • พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา)

  • ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 11

  • พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 11

วันพระ พฤศจิกายน 2567

  • ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12

  • ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

  • เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 12

  • เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 12

วันพระ ธันวาคม 2567

  • อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1

  • อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

  • จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 1


  • อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน1
อ่านบทความเพิ่มเติม : หลวงพ่อโสธร