หลวงปู่ทวด (สมเด็จเจ้าพะโคะ) หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวด (สมเด็จเจ้าพะโคะ)

หลวงปู่ทวด หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งในประเทศไทย เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ หลวงปู่ทวดมีนามเดิมว่า ปู เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2125 ในครอบครัวชาวนาที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เดิมเป็นทาสในเรือนเบี้ยของเศรษฐีปาน แต่ได้รับการปล่อยตัวให้เป็นไท เนื่องจากมีจิตใจดีงามและชอบศึกษาเล่าเรียน

หลวงปู่ทวด ประวัติ ได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 15 ปี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอาจารย์หลายรูป จนมีความรู้แตกฉาน ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก

หลวงพ่อทวด ได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนวิทยาคมจากสำนักต่างๆ มากมาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในระหว่างการเดินทางได้พบเจอกับสิ่งมหัศจรรย์มากมาย เช่น เหยียบน้ำทะเลจืด เดินบนน้ำ หายตัวได้ เป็นต้น จึงเป็นที่มาของชื่อ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่ทวดได้กลับมาพำนักอยู่ที่วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นเวลานานถึง 70 ปี ในระหว่างนี้ท่านได้สร้างคุณงามความดีมากมายให้แก่บ้านเมือง ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม เป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั่วไป

หลวงปู่ทวดละสังขารเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2225 รวมอายุ 90 ปี 9 เดือน 7 วัน ศพของท่านถูกบรรจุไว้ในโลงแก้วและประดิษฐานอยู่ที่วัดช้างให้ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

พุทธคุณของหลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวดเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านความศักดิ์สิทธิ์ พุทธคุณของหลวงปู่ทวดเป็นที่เลื่องลือว่าสามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง ช่วยให้แคล้วคลาดจากภยันตราย ช่วยให้ชีวิตราบรื่น เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รักใคร่ของผู้คน

นอกจากนี้ หลวงปู่ทวดยังมีชื่อเสียงในด้านความเมตตากรุณา ธรรมะสอนใจ เป็นที่พึ่งพาของประชาชนทั่วไป ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดมักจะมีความเชื่อที่ว่าหลวงปู่ทวดจะคอยช่วยเหลือคุ้มครองให้พ้นจากทุกข์ภัยต่างๆ

พระเครื่องหลวงปู่ทวด

พระเครื่องหลวงปู่ทวดเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการเช่าหากันเป็นจำนวนมาก หลวงปู่ทวด รุ่นต่างๆ มีหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีพุทธคุณที่แตกต่างกันไป ที่นิยมกันมาก ได้แก่ พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี 2497 พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ และพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์เล็ก หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ทุกรุ่น

ความศรัทธาในหลวงปู่ทวด

ความศรัทธาในหลวงปู่ทวดมีมาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันยังมีผู้คนจำนวนมากที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวด มีการสักการะบูชาหลวงปู่ทวดทั้งที่บ้าน วัด และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มีการจัดงานบุญและพิธีกรรมต่างๆ เพื่อรำลึกถึงหลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวดเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ พุทธคุณของหลวงปู่ทวดเป็นที่เลื่องลือว่าสามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง ช่วยให้แคล้วคลาดจากภยันตราย ช่วยให้ชีวิตราบรื่น เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รักใคร่ของผู้คน

คาถาปลดหนี้ หลวงปู่ทวด

“ด้วยบารมีขององค์ู่หลวงปู่ทวด โปรดช่วยปลดเปลื้องหนี้สินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว และเพิ่มพูลทรัพย์ให้มีกำลังในการใช้หนี้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ “

ตั้งนะโม 3 จบ

นะปลดหนี้ โมปลดหนี้ พุทปลดหนี้ ธาปลดหนี้

ยะปลดหยี้ มีสินมีทรัพย์ ด้วยนะโมโพธิสัตโต

อาตันติมายะ อิติภะคะวา ยะธาพุทโมนะ

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด

สำหรับการบูชาหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้จุดธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก พร้อมกล่าวบทคำบูชาพระพุทธเจ้า และตามด้วยคาถาบูชาหลวงปู่ทวด ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

มีความหมายว่า ” ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้ “

อ่านบทความเพิ่มเติม : การปล่อยวาง