หลวงพ่อพัฒน์ (พระราชมงคลวัชราจารย์)

หลวงพ่อพัฒน์

พระราชมงคลวัชราจารย์ ( หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม )

พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงพ่อพัฒน์ ฉายา ปุญฺญกาโม พระเกจิอาจารย์ชาวจังหวัดนครสวรรค์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และ อดีตเจ้าอาวาสวัดธารทหาร หรือวัดห้วยด้วน ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 ที่บ้านย่านมัทรี ตำบลย่านมัทรี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 13 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 20 ปี ณ วัดธารทหาร โดยมีหลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์

ประวัติ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมเอก และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดธารทหาร เมื่อ พ.ศ. 2503 วัดห้วยด้วน หลวงพ่อพัฒน์ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคมและได้รับการยอมรับจากสาธุชนทั่วไป วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกล้วนได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกของท่านที่เรียกกันว่า “เหรียญพญาครุฑ” ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 นั้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นที่เสาะหาของนักสะสมพระเครื่อง

หลวงพ่อพัฒน์ เป็นพระเถระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เมตตาต่อศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป หลวงพ่อพัฒน์ละสังขารด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สิริอายุ 101 ปี 6 เดือน 12 วัน

ปฏิปทาและคุณงามความดี

หลวงพ่อพัฒน์เป็นพระเถระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่เมตตาต่อศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป หลวงพ่อพัฒน์ได้ปฏิบัติศาสนกิจและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ธรรมะสอนใจ มาโดยตลอด ท่านได้สร้างวัดและโรงเรียนหลายแห่ง รวมถึงได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

หลวงพ่อพัฒน์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคมและได้รับการยอมรับจากสาธุชนทั่วไป วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกล้วนได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกของท่านที่เรียกกันว่า “เหรียญพญาครุฑ” ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 นั้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นที่เสาะหาของนักสะสมพระเครื่อง

วัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อพัฒน์

วัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ของหลวงพ่อพัฒน์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่

 • เหรียญรุ่นแรก พ.ศ. 2536
 • เหรียญรุ่น 2 พ.ศ. 2542
 • เหรียญรุ่น 3 พ.ศ. 2547
 • เหรียญรุ่น 4 พ.ศ. 2550
 • เหรียญรุ่น 5 พ.ศ. 2553
 • เหรียญรุ่น 6 พ.ศ. 2556
 • เหรียญรุ่น 7 พ.ศ. 2559
 • เหรียญรุ่น 8 พ.ศ. 2562
 • เหรียญรุ่น 9 พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ หลวงพ่อพัฒน์ยังได้ปลุกเสกวัตถุมงคลประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เช่น พระสมเด็จ พระกริ่ง พระเหรียญ พระเนื้อผง พระเนื้อโลหะ เป็นต้น

เกียรติคุณ

หลวงพ่อพัฒน์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์หลายชั้น ได้แก่

 • พ.ศ. 2510 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสามัญที่ “พระครูสุนทรธรรมโสภิต”
 • พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ “พระครูสุนทรธรรมโสภิต”
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระมงคลวัชราจารย์”
 • พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชมงคลวัชราจารย์”

หลวงพ่อพัฒน์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ทรงคุณงามความดีและเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ท่านได้สร้างคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคมไทยเป็นอย่างมาก

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติมเรื่อง : หลวงปู่ขาว