หลวงพ่อโสธร (พ่อโสธรธรรมจารี)

หลวงพ่อโสธร
หลวงพ่อโสธร
  • หลวงพ่อทอง วัดบางพลีใหญ่
  • หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพลีใหญ่
  • หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
  • สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม
  • บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและศาสนสถานต่าง ๆ
  • ก่อสร้างศาลาการเปรียญ
  • ก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม
  • ก่อสร้างหอไตร
  • ก่อสร้างกุฏิสงฆ์
  • พัฒนาถาวรวัตถุต่าง ๆ